BS.Player
Válassza ki az Ön nyelvét:
Egyetértés a Használati feltételekkel
A jelen Használati feltételek és kikötések (a „Használati feltételek”) a www.bsplayer.com (a Honlap) helyen található BSPlayer™ weboldalára vonatkoznak. A Honlap az AB Team Ltd. („AB Team”) és licencadói tulajdona. Az AB Team fenntartja a jogot, hogy bármikor a saját belátása szerint, megváltoztassa, módosítsa, hozzátegyen vagy elvegyen részeket a jelen Használati feltételekből.

Szerzői jogok, védjegyek és bejegyzett védjegyek
A Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

A szolgáltatások leírása
Minden szöveg, grafika, felhasználói felületek, a vizuális interfészek, fotók, védjegyek, logók, hangok, zene, grafika és a számítógépes kód (együttesen: „Szolgáltatások”), beleértve, de nem kizárólag csak a design, a szerkezet, a kiválasztás, a koordináció és a kifejezés. A Szolgáltatások, beleértve bármely frissítést, fejlesztéseket, új funkciókat és/vagy bármilyen új webes jellemzők hozzáadását, a Használati feltételek hatálya alá tartoznak.

A felhasználás korlátozása
A szolgáltatások, hacsak másképp nem határozták meg, az Ön személyes vagy nem kereskedelmi célú felhasználására állnak rendelkezésre. Sem a Honlap részeit sem pedig a szolgáltatásokat nem lehet másolni, sokszorosítani, újra megjelentetni, feltölteni, közölni, nyilvánosan bemutatni, kódolni, lefordítani, továbbítani vagy terjeszteni semmilyen módon.

A honlap használata
Ezt a Honlapot és szolgáltatásait csak az Ön személyes információszerzési és szórakozási célú felhasználására és csak jogszabályba nem ütköző célra biztosítjuk. A jelen honlap használatával Ön elfogadja, hogy nem sokszorosítja, újra meg nem jelenteti, nem mutatja be, nem formálja, nem tölti le, nem továbbítja, nem módosítja, nem adja bérbe, illetve kölcsönbe, nem értékesíti, nem ruházza át, nem terjeszti, nem alkalmaz fordított (visszafejtéses) tervezést, nem adaptálja, nem szerkeszti vagy hoz létre származtatott munkákat a honlap vagy annak tartalma alapján, kivéve ha itt ez kifejezetten engedélyezett. Ön szintén beleegyezik, hogy nem tárolja, sokszorosítja, továbbítja, közönség előtt nem mutatja be, nem tart belőle előadást, nem terjeszti, nem adja ki, nem sugározza vagy nem teszi egyéb módon hozzáférhetővé a tartalmát, korlátozás nélkül beleértve az ezen a Honlapon, vagy rajta keresztül elérhető rádió, TV vagy egyéb audiovizuális tartalmakat felsoroló könyvtárakat sem.

Nem használhat semmilyen automatikus eszközt, programot, algoritmust vagy bármilyen hasonló vagy ezzel egyenértékű manuális folyamatot, hogy hozzáférjen, szert tegyen, lemásolja vagy megfigyelje a honlap bármely részét, vagy bármely tartalmát, illetve bármely módon sokszorosítsa, vagy megkerülje a honlap navigációs szerkezetét vagy megjelenését, illetve bármely tartalmát, annak érdekében, hogy megszerezzen vagy megkíséreljen megszerezni bármely anyagot, dokumentumot vagy információt, amelyet szándékosan semmilyen eszközzel nem tettek elérhetővé a Honlapon keresztül. Az AB Team fenntartja a jogot, hogy megakadályozzon bármely ilyen tevékenységet. Ön nem vizsgálhatja meg, nem szkennelheti vagy tesztelheti a honlap, vagy bármely hozzákapcsolt hálózat sebezhetőségét, valamint nem sértheti meg a honlap, vagy bármely hozzákapcsolt hálózat biztonsági vagy hitelesítési intézkedéseit sem. Ön nem végezhet fordított keresést, nyomonkövetést vagy nem kísérelhet meg nyomon követni semmilyen, a Honlap bármely más felhasználójával vagy látogatójával, illetve az AB Team bármely más ügyfelével kapcsolatos információt, annak forrásáig, beleértve bármely AB Team (felhasználói) fiókot, amely nem az Ön tulajdonában van, illetve nem használhatja ki a Honlapot, vagy a Honlap által, illetve azon keresztül rendelkezésre bocsátott, vagy ajánlott szolgáltatást vagy információt semmilyen olyan módon, ahol a cél bármely információ feltárása, beleértve, de nem kizárólag csak a személyes azonosítók vagy adatok, kivéve az Ön saját adatait, a Honlapon meghatározott módon.

A jelen Honlap néhány szolgáltatásának igénybevételéhez, mint például a fórumok, regisztráció szükséges. Ön vállalja, hogy csak pontos, teljes és naprakész nyilvántartási adatokat ad meg, és beleegyezik, hogy ezeket az adatokat frissíti. Ön nem választ és nem használhat olyan felhasználónevet, amely egy másik természetes vagy jogi személyt személyesít meg, egy másik személyhez tartozik, vagy amely megsérti bármely más természetes vagy jogi személy szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, vagy amely az AB Team megítélése szerint sértő.

Vásárlások
További használati feltételek vonatkozhatnak a szolgáltatások megvásárlására, valamint a Honlap adott részeire vagy funkcióira. Az AB Team termékeihez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó kötelezettségeit, ha vannak ilyenek, kizárólag a felhasználói megállapodások határozzák meg. A jelen Honlap tartalma semmiféle szempontból nem befolyásolhatja ezeket a megállapodásokat.

Ön vállalja, hogy betartja ezeket az egyéb használati feltételeket, beleértve adott esetben a nyilatkozatot arról, hogy Ön nagykorú, amely lehetővé teszi az ilyen szolgáltatások vagy funkciók használatát, illetve a bennük való részvételt. Ha bármilyen ellentmondás áll fenn a Használati feltételek és a Honlap adott részeire vagy a Honlapon, illetve azon keresztül ajánlott szolgáltatásokra közölt, vagy a rájuk vonatkozó feltételek között, akkor az utóbbi a mérvadó, tekintettel a Honlap azon részére vagy az adott szolgáltatásra amelyet Ön használ.

Az AB Team bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül változtatásokat végezhet bármely, a honlapon ajánlott szolgáltatásban, vagy az ilyen termékek illetve szolgáltatások vonatkozó áraiban. A Honlapon található termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos anyagok elavultak lehetnek, az AB Team azonban nem vállal kötelezettséget az ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatban a Honlapon levő anyagok frissítésére.

Jogi nyilatkozat
Az AB Team NEM TUD ÍGÉRETET TENNI ARRA, HOGY A HONLAP, VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS ILLETVE FUNKCIÓ A HONLAPON HIBAMENTES VAGY MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI LESZ, VAGY HOGY BÁRMELY MEGHIBÁSODÁS KI LESZ JAVÍTVA, ILLETVE HOGY AZ ÖN HONLAP HASZNÁLATA KONKRÉT EREDMÉNYEKKEL SZOLGÁL. A HONLAPOT ÉS ANNAK TARTALMÁT AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE. A HONLAPON SZOLGÁLTATOTT VALAMENNYI INFORMÁCIÓ ELŐZETES FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜLI MEGVÁLTOZHAT. Az AB Team NEM KÉPES BIZTOSÍTANI AZT, HOGY A HONLAPRÓL LETÖLTÖTT BÁRMELY FÁJL VAGY EGYÉB ADAT MENTES LESZ A VÍRUSOKTÓL VAGY SZENNYEZÉSTŐL VAGY ROMBOLÓ FUNKCIÓKTÓL.

Az AB Team fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megtegye az alábbi lépéseket: (i) bármilyen okból módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Honlap működését vagy az ahhoz, illetve annak bármely részéhez való hozzáférést; (ii) módosítsa vagy megváltoztassa a Honlapot, vagy annak bármely részét, illetve bármely vonatkozó irányelvet vagy feltételt; és (iii) megszakítsa a Honlap, vagy bármely részének működését szükség szerint, a rutinszerű vagy nem rutinszerű karbantartások, hibajavítások, vagy egyéb változtatások elvégzésére.

A jelen Használati feltételek megsértése
Az AB Team nyilvánosságra hozhat Önnel kapcsolatban bármilyen általa ismert információt (beleértve a személyazonosságát is), amennyiben az AB Team megállapította, hogy ezen információk közlése szükséges bármilyen, az Ön honlaphasználata nyomán induló vizsgálat vagy panasz kapcsán, illetve azonosítás, kapcsolatfelvétel vagy jogi eljárás kezdeményezése olyan személy ellen, aki esetleg kárt okozhatott vagy beavatkozhatott (szándékosan vagy nem szándékosan) az AB Team jogaiba vagy tulajdonába, vagy a Honlap látogatóinak, illetve a felhasználóinak jogaiba vagy tulajdonába, beleértve AB Team ügyfeleit is. Az AB Team mindenkor fenntartja a jogot bármilyen információ nyilvánosságra hozatalára, amelyet az AB Team szükségesnek tart a törvényeknek, jogszabályoknak, jogi eljárásoknak vagy kormányzati kérésnek való megfelelés céljából. Az AB Team nyilvánosságra hozhat még Önnel kapcsolatos információt, ha az AB Team megállapította, hogy a vonatkozó jogszabályok megkövetelik vagy lehetővé tesznek ilyen nyilvánosságra hozatalt, beleértve információcserét más vállalatokkal, vagy szervezetekkel csalások megelőzése céljából.

Amennyiben az AB Team bármilyen jogi eljárást kezdeményez Ön ellen a Használati feltételek Ön általi megsértése eredményeként, az AB Team jogosult követelni Öntől, Ön pedig vállalja, hogy megfizeti egy ilyen eljárás minden méltányos ügyvédi díját és költségét az AB Team részére megítélt bármely egyéb jogorvoslaton kívül. Beleegyezik, hogy az AB Team nem felelős Önnel, vagy bármely harmadik féllel szemben a Használati feltételek Ön általi megsértése eredményeként az Ön Honlaphoz való hozzáférésének megszüntetése miatt.
BS.Player